Завхан аймгийн Улиастай сумын ИТХ

Хэлэлцүүлгүүд (2)

Гарчиг Модератор Сэдвүүд Нийтлэлүүд Сүүлийн нийтлэл
ХОГ ХАЯГДЛЫГ АНГИЛАХ, ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ, ЦУГЛУУЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, УСТГАХ ЖУРАМ
Улиастай сумын хог хаягдлын менежментийг сайжруулахаар "ХОГ ХАЯГДЛЫГ АНГИЛАХ, ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ, ЦУГЛУУЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, УСТГАХ ЖУРАМ"-ын төслийг боловсрууллаа. Иргэн та саналаа тусгаж, иргэний оролцоогоо хэрэгжүүлэхийг уриалж байна.
Мөнхсайхан 1 2 2017-04-07 21:13
УЛИАСТАЙ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛУУЛАХ ГАДНА РЕКЛАМ, ЧИМЭГЛЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГА, АЖ АХУЙН НЭГЖ,ИРГЭДЭЭС ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРАМ
Улиастай сумын нутаг дэвсгэрт гадна реклам чимэглэл, мэдээллийн байгууламжийг байрлуулах / байрлуулсан/ үед үүсэх харилцааг зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино.
Мөнхсайхан 1 1 2017-12-07 15:51
Сумдууд