Завхан аймгийн Улиастай сумын ИТХ
Агчбаяр
Хүрэл-Эрдэнэ
ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

 • 1994 - 1998 Отгон сумын 8 жилийн сургууль
 • 1998 - 2004 Улиастай сумын 2-р арван жил
 • 2004 - 2008 МУИС
 • 2010 - 2016 МУИС

Туршлага

 • 2009 - 2010 Улиастай сумын ЗДТГ БОХ-ын улсын байцаагч
 • 2010 - 2014 Отгонтэнгэрийн УТХГ СШМСан хариуцсан мэргэжилтэн
 • 2014 - 2016 Отгонтэнгэрийн УТХГ Ахлах мэргэжилтэн
 • 2016 - Одоог хүртэл НҮБ хүүхдийн хөтөлбөр Орон нутгийн зохицуулагч

Гавъя Шагналууд

 • 2012 Завхан аймгийн Байгаль орчны тэргүүний ажилтан
 • 2014 БОАЖ яамны хүндэт жуух бичиг
 • 2015 БОАЖНХ яамны тэргүүний ажилтан
Сумдууд