Завхан аймгийн Улиастай сумын ИТХ
Дүгэрсүрэн
Гансүх
ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1963 - 1973 ЕБСургууль
  • 1987 - 1993 АУИС

Туршлага

  • 1977 - 1987 Завхан аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, сувилагч бага эмч
  • 1987 - 2000 Завхан аймаг, Алдархаан сум, Салбарын эрхлэгч Их эмч
  • 2000 - 2002 Улиастай сумын, Товцог баг өрхийн хэсэгт, Их эмч
  • 2002 - 2011 Улиастай сумын Товцог багийн өрхийн эмнэлэгт, Ахлагч их эмч
  • 2011 - одоог хүртэл "Биндэргарав" ӨЭМТ, Дарга

Гавъя Шагналууд

  • 1997 Эрүүл мэндийн жуух
  • 2003 Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан

Имэйл

Сумдууд