Завхан аймгийн Улиастай сумын ИТХ
Ориг
Анхжаргал
ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1991 - 2001 Бүрэн дунд 3-р сургууль
  • 2001 - 2005 Ховд Их сургууль

Туршлага

  • 2005 - 2012 Бүрэн дунд 3-р сургууль Багш
  • 2012 - 2013 Ургамал сумын дунд сургууль Захирал
  • 2013 - 2013 Бүрэн дунд 3-р сургууль Хичээл хүмүүжлийн зохицуулагч
  • 2013 - Одоог хүртэл Бүрэн дунд 3-р сургууль Багш

Гавъя Шагналууд

  • 2008 Хүүхдийн хаан багш
  • 2010 Арга зүйч багш
  • 2013 Багшийн алдар
Сумдууд